Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 3 - wzór Umowy

Załącznik nr 5 - Sprzęt komp. i multimedialny OPZ

CPU Benchmark - 2020-12-07