Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 12.03.2019.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ 06.03.2019.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 06.03.2019.pdf

-Rysunek  posadzki 1a

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7z