Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7z