Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w

obrębie administracyjnym Gminy Szczytniki za rok 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy