Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz z zagospodarowaniem przestrz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 22.01.2019.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 22.01.2019.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część I.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część II.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część III.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część III.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część III.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część IV.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część V.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część VI.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część VII.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWIORB oraz przedmiary robót część VIII.7z