Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwiarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.3.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 1.4.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.2.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.3.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.4.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.5.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.6.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.7.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.8.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.1.9.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 2.2.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.2.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.1.7z  

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.2.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.3.3.7z   

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 3.4.7z    

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 4.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary roót 5.7z