Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli uczestniczących w projekcie: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert - szkolenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik nr. 1 - formularz oferty.doc

Załącznik nr. 2  - projekt umowy UO Szczytniki.doc

Załącznik nr. 3 - wykaz osób.doc

Załącznik nr. 4 - deklaracja współpracy.doc

Załącznik nr. 5 - klauzula RODO.doc