Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót