Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,190 km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ 21.02.2019.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 21.02.2019.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót cz. I.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót cz. II.7z