Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab-Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia-Kolonia Marchwacz-Trzęsów)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 18.10.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 18.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót