Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. do wys. 2.893.941zł przeznacz. na sfinansow. planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.462.247zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. z tyt. zac

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Dokumenty finansowe - cz.1.7.z

Dokumenty finansowe - cz.2.7.z

Dokumenty finansowe - cz.3.7.z

Dokumenty finansowe - cz.4.7.z