Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 1.7z

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 2.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 3.7z  

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 4.7z 

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - cz 5.7z