Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o unieważnieniu postępowani.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zmiana treści SIWZ 28.11.2018r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 7 Projekt umowy.doc

Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedniotu zamówienia.doc 

Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych.pdf

Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki.pdf

Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych.pdf