Odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załączniki od nr 1 do nr 6 znajdują się w treści SIWZ
Załącznik nr 7 Projekt umowy.doc
Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedniotu zamówienia.doc
Załącznik nr 9 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych.pdf
Załącznik nr 10 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki.pdf
Załącznik nr 11 Plan sieci dróg gminnych.pdf