Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Szczytniki- II przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -sprostowanie.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pd

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót.7Z