Ogłoszenia o zamówieniu - 2016 r.

Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w o

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szczytniki oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki w okresie 01.12.2016 r. - 31.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ 21.10.2016r (2).pdf

Wyjaśnienia do SIWZ 21.10.2016r.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (zmiana).doc

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Załącznik nr 1 do umowy.xls
Załącznik nr 2 do umowy.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.doc

Budowa sal gimnastycznych wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Zespołu Szkół w Radliczycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienie SIWZ 12.10.2016r.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 07.10.2016r.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 06.10.2016r.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 05.10.2016r.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ 03.10.2016r.pdf

Wyjaśnienia SIWZ 03.10.2016r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 10 do SIWZ - sala Marchwacz.7z
Załącznik nr 10 do SIWZ - sala Marchwacz.pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ - sala Marchwacz.7z
Załącznik nr 10 do SIWZ - sala Radliczyce.7z
Załącznik nr 10 do SIWZ - sala Radliczyce.7z
Załącznik nr 10 do SIWZ - sala Radliczyce.7z

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojno – Iwanowice, gm. Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert 15.09.2016 r.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 08.09.2016r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa cz1.zip

Dokumentacja projektowa cz. 2.7zip

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ  i załączniki.pdf

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,71

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Krowica Pusta o dłg. 0,670 km.7zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km.7zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Chojno o dłg. 0,710 km.7zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km.7zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km.7zip

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Kościany o dłg. 0,400 km.7zip
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Kościany o dłg. 0,170 km.7zip

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Marchwacz Kolonia oraz Marcjanów o łącznej dłg. 1,540 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia - droga Marcjanów.zip
Opis przedmiotu zamówienia - droga Marchwacz Kolonia.zip

 

Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Golf

Ogłoszenie o przetargu.pdf

Dokumentacja fotograficzna.pdf

Wzór oferty i umowy.doc

 

Odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wyjaśnienie SIWZ.pdf         04.03.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienie SIWZ.pdf   02.03.2016r

Odpowiedź na zapytanie wykonawców.pdf   26.02.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 2 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych w poszczególnych nieruchomosciach na podstawie złożonych deklaracji wraz z zdeklarowanym sposobem zbiórki odpadów komunalnych.pdf
Załącznik nr 3 Zestawienie nieruchomości niezamieszkałych.pdf
Załącznik nr 4 Plan sieci dróg gminnych.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt  umowy.doc