Ogłoszenia o zamówieniu - 2015 r.

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

 

Usługa oświetleniowa na rok 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o zamiarze  zawarcia umowy.pdf

 

Drugi pisemny przetarg ograniczony na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na świadczenie opieki medycznej, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ i jej realizac

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy o ogłoszeniu przetargu.pdf

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym.pdf

Umowa najmu lokali użytkowych.doc

Wykaz pomieszczeń w Iwanowicach.pdf

Wykaz pomieszczeń w Stawie.pdf

Zarządzenie nr 40 o powołaniu komisji przetargowej.pdf

 

 

Pisemny przetarg ograniczony na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na świadczenie opieki medycznej, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy o ogłoszeniu przetargu.pdf

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym.pdf

Umowa najmu lokali użytkowych.pdf

Wykaz pomieszczeń w Iwanowicach.pdf

Wykaz pomieszcze w Stawie.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu komisji przetargowej.pdf

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie.html

Formularz ofertowy.doc

Odpowiedzi na pytania z dnia 24 i 25.09.2015r.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.09.2015r. pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2015r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 4.xls

Zakup energii elektrycznej

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Zmiana ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

SIWZ.doc
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Wyjasnienie SIWZ 27.07.2015 r..doc

Wyjasnienie SIWZ - zmiana.doc

Wyjasnienie SIWZ 1.doc
Wyjaśnienie SIWZ 2.doc
Wyjaśnienie SIWZ 3.doc
Wyjaśnienie SIWZ 4.doc
Wyjaśnienie SIWZ 5.doc

Wyjasnienie SIWZ 6.doc
Załącznik Nr 1 do SIWZ - zmiana.doc

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z opiekunem w roku szkolnym 2015/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ  i załączniki.pdf

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Popów oraz Kolonia Marchwacz o łącznej dłg. 0,880 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia - Popów.7z

Opis przedmiotu zamównienia - Marchwacz Kolonia.7z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw - etap I i II o łącznej dłg. 2,310 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia.7z

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Rudunki Szczytnickie (obręb ewidencyjny Kuczewola) oraz Pośrednik o łącznej dłg. 2,120 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Opis przedmiotu zamówienia - Pośrednik.7z

Opis przedmiotu zamównienia - Rudunki Szczytnickie.7z

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzęsów (obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia) o dłg. 0,310 km

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.7z

Odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 2 Zestawienie nieruchomości i osób zamieszkałych w poszczególnych nieruchomosciach na podstawie złożonych deklaracji wraz z zdeklarowanym sposobem zbiórki odpadów komunalnych.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt  umowy.doc
Załącznik nr 4 Plan sieci dróg gminnych.pdf