Jesteś tutaj:   

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Do pobrania:
 
UWAGA! Nowy wzór wniosku 2019r.
 
 
PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNY 
Uchwała ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Szczytniki  
Uchwała nr 70 Rady Gminy Szczytniki.pdf 
Uchwała ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2016 r.
Uchwała nr 71 Rady Gminy Szczytniki.pdf  
Uchwała ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Szczytniki  
Uchwała nr 209 Rady Gminy Szczytniki.pdf
Uchwała ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2014 r.
Uchwała nr 210 Rady Gminy Szczytniki.pdf
Uchwała ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Szczytniki   
Uchwała ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2013 r.
Uchwała ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2012 r.
 
Obowiązujące druki na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami :
 
 
Obowiązujące druki na podatek rolny oraz informacja o gruntach:
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDR1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDR2
 
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIR1
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIR2
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostalych podatników - ZIR3
 
Obowiązujące druki na podatek leśny  oraz informacja o lasach:
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDL1
Załącznik do deklaracji na podatek leśnego - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDL2
 
Informacja o lasach - IL-1
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIL1
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIL2
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostalych podatników - ZIL3
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uchwała ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. 
Uchwała nr 73 Rady Gminy Szczytniki.pdf   
Uchwała ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. 
Uchwała nr 211 Rady Gminy Szczytniki.pdf 
Uchwała ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.  
Uchwała ws. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
 
Obowiązujące druki (podatek od śr transportowych):