Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy za 2020r.