Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy za 2019r.