Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy 2018r.