Oświadczenia pracowników UG

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy za 2020r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy za 2019r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy 2018r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy 2017r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy 2016r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy 2015r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy 2014r.