Oświadczenia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenia majątkowe Dyrektor GBP

Oświadczenia majątkowe Dyrektor GOPS

 
Pracownik GOPS wydający decyzje administracyjne:

Oświadczenia majątkowe Dyrektor BOS

Oświadczenia majątkowe Dyrektor GOK