Komunikaty i zawiadomienia

Informacja o wszczęciu postępowania z 11.03.2022r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania z 26.01.2022r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14.01.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5.01.2022

Obwieszczenie

Informacja Starosty Kaliskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego - 28.10.2021

Informacja Starosty Kaliskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania z 04.10.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania z 04.10.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania z 23.09.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania z 23.09.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania z 23.08.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.07.2021r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.07.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania z 05.05.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.03.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.03.2021

Informacja o wszczęciu postępowania z 02.03.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania ws wydania pozwolenia wodnoprawnego w m. Popów

Informacja o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.01.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.01.2021

Obwieszczenie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. ujęcia wody podziemnej w m. Staw

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.12.2020 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne OŚ 6223.58/05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - zbiornika wodnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie RDOŚ 14.10.2020

Zawiadomienie

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego ws budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korzekwin i Popów

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie ws ,,Budowy dróg dla rowerów ścieżek rowerowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P

na odcinku Iwanowice - Szczytniki dz. 339, 315, 335/1, 350/4, 324/1, 350/3, 313, 91, 90/4 (obręb Szczytniki), dz. 222/2 (obręb Popów), dz. 140,123, 122, 101, 103, 102 (obręb Korzekwin), dz. 1307, 1308, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1306, 1358

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - decyzja znak ABP.67403.1.2020 - 13.11.2020

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora ochrony srodowiska z dnia 28.08.2020 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania z 01.06.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie - OSL.6222.4.2019 Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie - OSL.6222.4.2019

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 27.04.2020r.

Obwieszczenie

Informacja o wszczęciu postępowania z 16.04.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 16.04.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zawiadmienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 25.03.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 23.03.2020r.

Obwieszczenie  23.03.2020r.

IOŚ.6220.2.2020 - „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obręb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o wydanej decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

ws. wydania decyzji nr 127.2020

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

RGŻ.6220.28.2019 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek zawiadamiam strony o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadamienie strony o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 27.01.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Regionlnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Obwieszczenie w sprawie drogi Szczytniki- Staw 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 16.12.2019r.

Informacja o wszczęciu postępowania z 16.12.2019r.

Opinia Sanitarna ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opinia Sanitarna ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 675711P na odcinku do miejscowości Staw do drogi krajowej nr 12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego 08.08.2019r.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - Wszczęcie postępowania administracyjnego 10.07.2019r.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 09.07.2019r.

Informacja o wszczęciu postępowania z 09.07.2019r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 675711P na odcinku od m. Staw do drogi krajowej nr 12, na działkach o numerach ewidencyjnych: 205, 237, 359, 369 obręb 0022 Stawy; 123, 59 obręb 0023 Szczytniki, gmina Szczytniki powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Załącznik - Zawiadomienie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 283.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ściekó

Załącznik – Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 283.2019

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza

Pismo przewodnie.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych nr 675703P oraz 675535P w miejscowościach Marchwacz, Grab, Kolonia Marchwacz, Trzęsów oraz Krowica Zawodnia na działkach: 195/2, 196/2, 180/1, 255/1, 204/1, 197 obręb ewid. Marchwacz Kolonia, (0012), 345/5, 60, 61/1, 62/1, 59/3, 18, 63/1, 77/1, 82/1, 79/1,  81/1, 81/2,143 obręb ewid. Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki

Załącznik – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 08.03.2019r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z 08.03.2019r.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 15.02.2019r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z 15.02.2019r.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf

Zawiadomienie - Przekazanie do wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasu osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2019-2028

Przekazanie do wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasu osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2019-2028.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Zawiadomienie Wójta Gminy Koźminek

Postanowienie Wójta Gminy Koźminek ws. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf  

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

Postanowienie Wójta Gminy Koźminek ws. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf 

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.pdf 

Opinia RDOŚ.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowe drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek-Cieszyków".pdf

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu zawiadamiajace o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracycjnego w Poznaniu - budowa farmy fotowoltaicznej w m. Szczytniki.pdf

 

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 

Informacja ws. Uchwały antysmogowej.pdf

Zawiadomienie - budowa farmy fotowoltaicznej

  Zawiadomienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr IOŚ.6220.8.2017.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytniki I” o mocy do 1 MW, planowanego  do realizacji na działce 267, obręb Kościany oraz na działce 243, obręb Staw, gmina Szczytniki ".pdf

Zawiadomienie RDOŚ - zmiana sposobu informowania stron postępowania

Zawiadomienie RDOŚ - zmiana sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie i postanowienie RDOŚ z dnia 26.05.2017r.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie stron o wystąpieniu do IS o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Prace na liniach kolejowych.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc Staw

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu.pdf

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - zawieszenie postępowania

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - o wydaniu postanowienia dot. zawieszenia postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Zawiadomienie i postanowienie RDOŚ z dnia 18.10.2016r.pdf

Obwieszczenie RDOŚ - zakazy w stosunku do bobra europejskiego

Obwieszczenie RDOŚ.pdf

Projekt zarządzenia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Zawiadomienie RDOŚ - prośba o wydanie opinii

Zawiadomienie stron o wystąpieniu do IS o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu.pdf

Konsultacje społeczne

WÓJT GMINY SZCZYTNIKI
Ogłasza

konsultacje społeczne do projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023.
Uwagi do Projektu należy składać na formularzu opinii i uwag w formie:
a)    elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl,
b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139,
c)    osobiście poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139, pokój nr 2.
d)    uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowiska na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia i zobligowani są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji takich jak: adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane.


1)    Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 4 sierpnia 2016r. do dnia  26 sierpień 2016r.

2)    Wyjaśnień udziela pracownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach, pokój nr 2. Kontakt telefoniczny: 62 7625001 wew. 37


Projekt Programu oraz formularz opinii dostępny jest na stronie internetowej : www.szczytniki.ug.gov.pl, BIP http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/ tablicy ogłoszeń oraz pokoju nr 2 Urzędu Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139.

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.pdf
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.pdf
  3. Formularz zgłaszania opinii i uwag.doc

 

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws. przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla woj. wielkopolskiego.pdf

Spotkania konsultacyjne - terminy.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - prace na liniach kolejowych

ZawiadomienieRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - prace na liniach kolejowych.pdf