Zasady odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki.

 

Dokumenty do pobrania: