Osiągnięte przez Gminę Szczytniki poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Osiągnięte przez Gminę Szczytniki poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dokumenty do pobrania:

Osiągnięte przez Gminę Szczytniki poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji