Opłaty i terminy płatności

Opłaty i terminy płatności

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:

I kwartał - do 20 marca
II kwartał - do 20 czerwca
III kwartał - do 20 września

IV kwartał - do 20 grudnia


Stawki opłaty za odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku:

- 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób selektywny

- 42,00 zł miesięcznie od mieszkańca  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Szczytniki, bez dodatkowego wezwania. Opłatę można dokonać przelewem na poczcie, w banku, przelewem internetowym, lub w kasie Urzędu Gminy - płatność kartą, pokój nr 3 (I piętro)

Każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej została przekazana informacja o nadanym indywidualnym numerze konta bankowego celem dokonywania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi .