Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Niniejsze dokumenty przedstawiają roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczytniki, sporządzone w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokumenty do pobrania:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok na terenie gminy Szczytniki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok na terenie gminy Szczytniki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok na terenie gminy Szczytniki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok na terenie gminy Szczytniki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok na terenie gminy Szczytniki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok na terenie gminy Szczytniki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013-2014 rok na terenie gminy Szczytniki