Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poborze wód podziemnych w ilości 24 m3/h w miejscowości Tymieniec-Kąty (obręb Tymieniec), gm. Szczytniki na działce ew. nr 471/1.”

Obwieszczenia 

Decyzję wraz z załącznikiem.