IOŚ.6220.9.2021 Budowa i eksploatacja elektrowni słoneczej na powierzchni do 2,5 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie wielkopolskim, powiecie kaliskim, gminie Szczytniki obręb

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o konieczności oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 01.03.2022

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.281.2021.AN z dnia 01.09.2021r.

Opinia Sanitarna znak ON-NS.9011.3.73.2021 z dnia 06.09.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki