IOŚ.6220.8.2021 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 195/7, 194/2 obręb Krowica Zawodnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szczytniki.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.10.2021 r.

Zawiadominie z dnia 13.08.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.07.2021 r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 16.06.2021 r

Opinia Sanitarnia  ON-NS.9011.3.45.2021 z dnia 09.06.2021r.

Obwieszczenie  z dnia 01.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach