IOŚ.6220.7.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23, 25, 26 w obrębie Kuczewola

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.07.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 14.06.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.06.32021 r.

Opinia Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki