IOŚ.6220.7.2020 Obwieszczenie o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin - Popów na działkach o nr 65, obręb ewid. Korzekwin i 362, obręb ewid. Popów

Obwieszczenia