IOŚ.6220.6.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 187 w obrębie Kuczewola

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.08.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 14.06.2021r. o zebraniu  całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.06.32021 r.

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki