IOŚ.6220.5.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 109, 110, 111 w obrębie Kuczewola

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 09.06.2021 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Pozaniu z dnia 31.05.2021r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

Opinia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki