IOŚ.6220.4.2022 Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach