IOŚ.6220.3.2021 Wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 283/2, obręb Kościany, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.08.2021r.