IOŚ.6220.2.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszykówz przepystem do Szczytnik

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 16.07.2021 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16.06.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  z 16.04.2021

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opinia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy