IOŚ.6220.2.2020 - „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obręb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.01.2022r.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.01.2022. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie z dnia 29.11.2021r  o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Podanie informacji do publicznej wiadomości 

Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego  z dnia 13.10.2021r

Uzupełnienie raportu III

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15.07.2020 r.

Uzupełnienie raportu II

Uzupełnienie raportu I

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  z 08.07.2020

Obwieszczenie  Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27.04.2020r. o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Raport

Mapa ewidencyjna

Opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.