IOŚ.6220.2.2019 – „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 67593 Kościany planowanej do realizacji w m. 62-865 Kościany, dz. nr 276/1, obręb Kościany, powiat kaliski,

Decyzja umarzająca postepowanie