IOŚ.6220.15.2021 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675705P na odcinku od m. Staw (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4621 P) do skrzyżowania z drogą gminną nr 675710P gm. Szczytniki pow.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.12.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 09.12.2021r.

Zawiadominie z dnia 15.11.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.11.2021 r.

Opinia Sanitarna znak ON NS.9011.82.2021 z dnia 05.10.2021r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.320.2021.AN z dnia 30.09.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28.09.2021r. w sprawie wzczęcia postępowania administracyjnego