IOŚ.6220.14.2020 Budowa obiektów inwestorskich to tuczu indyka na działkach o nr ewid. gr.99,129 obręb Marchwacz Kolonia

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.10.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.10.2021. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.09.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 29.07.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16.06.2021r.

Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2021 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 04.03.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 08.02.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 05.01.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Opinia sanitarna z dnia 08.12.2020

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Raport

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki