IOŚ.6220.11.2019 - Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości 25 m3/h w miejscowości Radliczyce, gm. Szczytniki na działce ew. nr 264/2.

Obwieszczenie

Decyzja

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.11.2019r.