IOŚ.6220.10.2020 Elektrownia słoneczna Kuczewola

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  załącznik Decyzja

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Opinia - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna W Kaliszu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Elektrownia słoneczna Kuczewola