IOŚ.6220.1.2021 Budowa stacji paliw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 164/5 obręb Kościany

Obwieszczenie z dnia 01.09.2021 o odwołaniu od decyzji

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.08.2021r.\

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie z dnia 12.07.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postepowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.06.2021 r.

Opinia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego