IOŚ.6220.1.2019 – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 119 (obręb 0017) w miejscowości Pośrednik, Gmina Szczytniki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf