Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

IOŚ.6220.4.2022 Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IOŚ.6220.3.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wieś – Joanka – Antonin na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 675721P do skrzyżowania z drogą gminną nr 675725P gm. Szcz

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZZŚ.2.435.58.2022.JS z dnia 21.03.2022r.

Opinia Sanitarna znak ON-NS.9011.3.17.2022 z dnia 14.03.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 03.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IOŚ.6220.2.2022 Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 4617P do skrzyżowania z drogą na działce 121 gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. Wielko

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu Znak; ON-NS.9011.3.14.2022 z dnia 09.03.2022 r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.49.2022.JS  z dnia 04.03.2022r.

Obwieszczenie

IOŚ.6220.1.2022 -Uruchomienie zakładu służącego do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z zastosowaniem procesu R12 i R3 na działkach o nr ewid. gr. 136/1, 136/2, obręb Pośrednik,

Opinia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.02.2022r.

IOŚ.6220.18.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów-Marcjanów” (etap I i II) na działkach nr 88 obręb ewid. Marcjanów, nr 58/4 obręb ewid. Popów, nr 120 obręb ewid. Kuczewola,

gmina Szczytniki

Zawiadomienie z dnia 25.03.2022r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie RDOŚ

Opinia Sanitarna znak ON-NS.9011.3.100.2021 z dnia 1.12.2021

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu  znak PO.ZZŚ.2.435.377.2021.JS

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16.11.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

IOŚ.6220.17.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej Marcjanów 1 na działce nr 13 w obrębie Marcjanów, gmina Szczytniki.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 16.12.2021r.

Zawiadomienie z dnia 24.11.2021 r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postepowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.11.2021

Opinia Sanitarna znak ON NS.9011.3.85.2021 z dnia 21.10.2021r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.330.2021.JS z dnia 15.10.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13.10.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

IOŚ.6220.15.2021 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675705P na odcinku od m. Staw (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4621 P) do skrzyżowania z drogą gminną nr 675710P gm. Szczytniki pow.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.12.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 09.12.2021r.

Zawiadominie z dnia 15.11.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.11.2021 r.

Opinia Sanitarna znak ON NS.9011.82.2021 z dnia 05.10.2021r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.320.2021.AN z dnia 30.09.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28.09.2021r. w sprawie wzczęcia postępowania administracyjnego

IOŚ.6220.9.2021 Budowa i eksploatacja elektrowni słoneczej na powierzchni do 2,5 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie wielkopolskim, powiecie kaliskim, gminie Szczytniki obręb

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o konieczności oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 01.03.2022

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZZŚ.2.435.281.2021.AN z dnia 01.09.2021r.

Opinia Sanitarna znak ON-NS.9011.3.73.2021 z dnia 06.09.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

IOŚ.6220.3.2021 Wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 283/2, obręb Kościany, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.08.2021r.

IOŚ.6220.11.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce

zał -charakterystyka przedsięwzięcia 6220.11.2021 z dnia 18.11.2021

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.11.2021 r.

Zawiadominie z dnia 25.10.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13.10.2021 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.10.2021 r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 19.07.2021 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 14.07.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 08.07.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IOŚ.6220.8.2021 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 195/7, 194/2 obręb Krowica Zawodnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szczytniki.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.10.2021 r.

Zawiadominie z dnia 13.08.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.07.2021 r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 16.06.2021 r

Opinia Sanitarnia  ON-NS.9011.3.45.2021 z dnia 09.06.2021r.

Obwieszczenie  z dnia 01.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IOŚ.6220.7.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23, 25, 26 w obrębie Kuczewola

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.07.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 14.06.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.06.32021 r.

Opinia Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

IOŚ.6220.6.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 187 w obrębie Kuczewola

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.08.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 14.06.2021r. o zebraniu  całego materiału dowodowego w postępowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.06.32021 r.

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

IOŚ.6220.5.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 109, 110, 111 w obrębie Kuczewola

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 09.06.2021 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Pozaniu z dnia 31.05.2021r.

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

Opinia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

IOŚ.6220.2.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszykówz przepystem do Szczytnik

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 16.07.2021 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16.06.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  z 16.04.2021

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opinia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy

IOŚ.6220.1.2021 Budowa stacji paliw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 164/5 obręb Kościany

Obwieszczenie z dnia 01.09.2021 o odwołaniu od decyzji

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.08.2021r.\

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie z dnia 12.07.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postepowaniu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.06.2021 r.

Opinia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

IOŚ.6220.15.2020 - Budowa budynku inwestorskiegi wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla osady zwierząt 276,44 DJP na dziełce o nr ewid. 154 obręb Krowica Pusta

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postepwaniu

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dn. 22.03.2021

Uzupełnienie do raportu

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  z 08.04.2021

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 08.03.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 08.02.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 07.01.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

IOŚ.6220.14.2020 Budowa obiektów inwestorskich to tuczu indyka na działkach o nr ewid. gr.99,129 obręb Marchwacz Kolonia

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.10.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.10.2021. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.09.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 29.07.2021r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16.06.2021r.

Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2021 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 04.03.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 08.02.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Zawiadomienie Państwowego Gosp. Wodnego w Pozaniu z 05.01.2021 o wyznaczeniu nowego terminu

Opinia sanitarna z dnia 08.12.2020

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Raport

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

IOŚ.6220.10.2020 Elektrownia słoneczna Kuczewola

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  załącznik Decyzja

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Opinia - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna W Kaliszu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Elektrownia słoneczna Kuczewola

Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin - Popów na działkach o nr 65, obręb ewid. Korzekwin i 362, obręb ewid. Popów

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 05.01.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Załącznik Decyzja

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Pozaniu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ON.NS.9011.3.53.2020 z dnia 26.08.2020r.

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZZŚ.2.435.267m.2020.JS z dnia 24.08.2020r.

IOŚ.6220.7.2020 Obwieszczenie o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin - Popów na działkach o nr 65, obręb ewid. Korzekwin i 362, obręb ewid. Popów

Obwieszczenia 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poborze wód podziemnych w ilości 24 m3/h w miejscowości Tymieniec-Kąty (obręb Tymieniec), gm. Szczytniki na działce ew. nr 471/1.”

Obwieszczenia 

Decyzję wraz z załącznikiem.

IOŚ.6220.2.2020 - „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obręb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.01.2022r.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.01.2022. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie z dnia 29.11.2021r  o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu

Podanie informacji do publicznej wiadomości 

Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego  z dnia 13.10.2021r

Uzupełnienie raportu III

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15.07.2020 r.

Uzupełnienie raportu II

Uzupełnienie raportu I

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  z 08.07.2020

Obwieszczenie  Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27.04.2020r. o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Raport

Mapa ewidencyjna

Opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IOŚ.6220.11.2019.2020 - Obwieszczenie ws zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki 

RGŻ.6220.28.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek

Zawiadamienie strony o zakończeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

IOŚ.6220.11.2019 - Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości 25 m3/h w miejscowości Radliczyce, gm. Szczytniki na działce ew. nr 264/2.

Obwieszczenie

Decyzja

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.11.2019r.

IOŚ.6220.10.2019 - Rozbudowa/przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz- granica województwa Wielkopolskiego od km 283+980 do km 295+734

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.01.2022r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 24.01.2022r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24.11.2021

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępoaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Załącznik

Raport

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Postanowienie

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

OPINIA SANITARNA znak: ON.NS.72.3.63.2019r. z dnia 28.11.2019 r.  - Droga krajowa nr 12 gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.11.2019r.

IOŚ.6220.2.2019 – „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 67593 Kościany planowanej do realizacji w m. 62-865 Kościany, dz. nr 276/1, obręb Kościany, powiat kaliski,

Decyzja umarzająca postepowanie

IOŚ.6220.1.2019 – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 119 (obręb 0017) w miejscowości Pośrednik, Gmina Szczytniki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

IOŚ.6220.1.2018 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4623P Popów-Takomyśle

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie.pdf

Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.07.2018.pdf

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 19.07.2018.pdf

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.07.2018.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 04.07.2018.pdf

IOŚ.6220.10.2017 -Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolnego, poprzez budowę dwóch chlewni

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia  18.12.2017r.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

IOŚ.6220.3.2017 - Budowa dojazdu pożarowego DL19 w Leśnictwie Winiary Nadleśnictwo Kalisz

IOŚ.6220.6.2017 - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów, oraz niezbędną infrastrukturą

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.doc 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.02.2017r.pdf

IOŚ.6220.5.2017 - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów, oraz niezbędną infrastrukturą

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.02.2017r.pdf

IOŚ.6220.9.2016 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzekwin, gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję o środowiskowych warunkowaniach z dnia 09.06.2017.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach z dnia 20.10.2016.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu postanowienia z dnia 22.09.2016r.pdf

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.09.2016r.pdf

Opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.09.2016r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2016r.doc

IOŚ.6220.8.2016 - przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), d

Decyzja Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30.09.2016r.pdf

Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki z dnia 30.09.2016r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach z dnia 09.09.2016.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o braku raportu i zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie.pdf

Opinia RDOŚ ws. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Opinia Sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.08.2016r.pdf

Pismo korygujące omyłkę pisarską.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.08.2016r.pdf

IOŚ.6220.5.2016 - Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 332, obręb 0023 Szczytniki z utworów górno jurajskich w miejscowości Szcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach z dnia 20.07.2016.pdf

IOŚ.6220.3.2016 - budowa obory na głębokiej ściółce, wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tzn. płyta obornikowa, zbiornik na gnojówkę i dwa silosy

IOŚ.6220.6.2016 - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 23/1, 43, 44 położonych w obrębie ewidencyjnym Pośrednik

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach z dnia 31.08.2016.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 01.08.2016.pdf

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.07.2016r.pdf 

Opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.06.2016r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.05.2016r.pdf

IOŚ.6220.4.2016 - Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję o środowiskowych warunkowaniach z dnia 17.04.2018.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję o środowiskowych warunkowaniach z dnia 09.03.2018.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.05.2016r.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.05.2016r.pdf

Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu postanowienia z dnia 08.04.2016r.pdf

Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.04.2016r.pdf

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2016r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.03.2016r.pdf

IOŚ.6220.6.2015 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki, na działkach o numerach ewidencyjnych 78, 79, 86 w m.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2016r.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

IOŚ.6220.2.2016 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Zajączki Bankowe - Iwanowice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z dnia 14.03.2016.pdf

Decyzja Wójta Gminy Szczytniki o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.03.2016.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.03.2016r.pdf

IOŚ.6220.1.2016 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice-Niemiecka Wieś-Główczyn, gm Szczytniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 11.03.2016r.doc

Decysja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.03.2016r.doc

Charakterystyka przedsięwzięcia.doc

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 15.02.2016r.pdf                

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.02.2016r.pdf

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.02.2016r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.01.2016r.pdf

IOŚ.6220.3.2015 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Lipka-Kościany nr 5706P gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.12.2015r.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.12.2015r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 18.11.2015r.pdf

Postanowienie Wójta Gminy Szczytniki o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 18.11.2015r.pdf 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.10.2015r.pdf

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.11.2015 r.pdf

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2015 r.pdf

 

IOŚ.6220.4.2015 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojno-Iwanowice, gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.11.2015r.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10.11.2015r.pdf

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 27.10.2015r.pdf                

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.10.2015r.pdf

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2015r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.10.2015r.pdf

IOŚ.6220.2.2015 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś- Główczyn nr 5723P gm. Szczytniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.11.2015r.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.11.2015r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu.pdf    20.10.2015r.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego z dnia 21.09.2015r.pdf

Opinia RDOŚ w Poznaniu z dnia 04.09.2015r.pdf

Opinia sanitarna PPIS w Kaliszu z dnia 31.08.2015r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.08.2015r.pdf

IOŚ.6220.1.2015 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanów, gm. Szczytniki

Decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanów, gm. Szczytniki”.pdf

Załącznik nr 1 do decyzji  - charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

Obwieszczenie - Informacja o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.pdf

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postepowaniu administracyjnym.pdf

Postanowienie - oddziaływanie na środowisko.pdf

Postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia.pdf 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

 

IOŚ.6220.7.2014 - budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG w m. Radliczyce

Obwieszczenie - informacja o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG w m. Radliczyce.pdf   04.11.2014

 

IOŚ.6220.6.2014 Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 94, obręb Marcjanów

Obwieszczenie Wójta Gminy - Informacja o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.pdf     10.10.2014

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym.pdf     08.09.2014

Informacja o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.pdf   05.09.2014

Postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 94, obręb Marcjanów.pdf  02-09-2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

IOŚ.6220.13.2012.2014 Rozbudowa Stacji Kontroli Pojazdów obręb Krowica Zawodnia

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki - Informacja o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.pdf

Informacja - o postępowaniu z udziałem społeczeństwa.pdf

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagajacym udziału społeczeństwa.pdf

 

IOŚ.6220.4.2014 Budowa fermy drobiu - obręb Marcjanów

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nadziałce o nr ew. 6, obręb Marcjanów, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wielkopolskie.doc   13.08.2014

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagajacym udziału społeczeństwa.pdf   18-07-2014

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagajacym udziału społeczeństwa.pdf    29-05-2014

 

 

IOŚ.6220.6.2013 Budowa elektrowni wiatrowej obręb geodezyjny Iwanowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf   2013-11-20
Postanowienie Wójta Gminy Szczytniki.pdf   2013-11-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf  2013-10-31
Postanowienie Wójta Gminy Szczytniki.pdf  2013-10-31

Opinia sanitarna PPIS.pdf
Obwieszczenie RDOŚ.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf    2013-09-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf  2013-09-18

IOŚ.6220.15.2012 Budowa siedmiu elektrowni wiatrowych - obręb geodezyjny Staw