Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 675711P na odcinku od m. Staw do drogi krajowej nr 12, na działkach o numerach ewidencyjnych: 205, 237, 359, 369 obręb 0022 Stawy; 123, 59 obręb 0023 Szczytniki, gmina Szczytniki powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Załącznik - Zawiadomienie