Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych nr 675703P oraz 675535P w miejscowościach Marchwacz, Grab, Kolonia Marchwacz, Trzęsów oraz Krowica Zawodnia na działkach: 195/2, 196/2, 180/1, 255/1, 204/1, 197 obręb ewid. Marchwacz Kolonia, (0012), 345/5, 60, 61/1, 62/1, 59/3, 18, 63/1, 77/1, 82/1, 79/1,  81/1, 81/2,143 obręb ewid. Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki

Załącznik – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego