RGŻ.6220.28.2019 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek zawiadamiam strony o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadamienie strony o zakończeniu postępowania administracyjnego